Typuj mecze za darmo!  | Wygrywaj naprawdę!  |  10.000 PLN do wygrania!


  Logowanie
Nick:
Hasło:
 
login icon
KONKURS Typerów

» Zasady

» Nagrody
.
liga typerow
Poradnik gracza
Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU LIGA-TYPEROW.PL


W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W serwisie liga-typerow.pl priorytetowo traktujemy dbałość o dane naszych użytkowników.

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silvan Int Corp z siedzibą w Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands, zwany dalej „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się listownie Silvan Int Corp, Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands lub przez e-mail ([admin@liga-typerow.pl]).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy użytkownika serwisu;
b) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
- przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
- składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c) usprawiedliwiony interes prawny, np.:
- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
- marketing bezpośredni;
- weryfikacja wiarygodności użytkownika.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Jedyne dane, które przetwarzamy, to: nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Jeżeli korzysta Pani/Pan także z organizowanych przez nas konkursów, to dodatkowo przetwarzamy loginy Pani/Pana kont u naszych sponsorów, które Państwo nam udostępnicie.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzeniem konkursu zakładów bukmacherskich.

Czyje dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane użytkowników, którzy zdecydują się zarejestrować w naszym serwisie.

Skąd otrzymujemy dane osobowe? Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą - podczas rejestracji.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja);
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT;
c) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, np. loginy przekazywane sponsorom.

5. Generalnie Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do organizacji międzynarodowych, ani też do żadnych nieuprawnionych odbiorców.

Natomiast w razie konieczności zawarcia transakcji ze sponsorem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. W takiej sytuacji możemy przekazać dane (loginy) użytkowników.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, a więc po usunięciu konta w serwisie, nie archiwizujemy danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację (art. 21 RODO);
b) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);
c) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
d) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
e) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO).

Z praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić Administratorowi.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy użytkownika serwisu.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


.
.